Menu Close

Mokėjimo dydis

Telšių rajono senelių globos namuose

Trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį:

  • asmeniui su sunkia negalia – 1900,00 Eur.
  • darbingo amžiaus neįgaliam ir senyvo amžiaus asmeniui 1200,00 Eur.

(atsisiųsti dokumentą Mokėjimo už trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugas tvarka (.pdf))

Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje

Dienos socialinės globos centre paslaugos teikiamos nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę, atsižvelgiant į asmens poreikius. Mokėjimo dydis už suteiktas paslaugas apskaičiuojamas individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas ir faktinę teikiamos paslaugos trukmę.

Dienos socialinės globos centre kaina vienam asmeniui per mėnesį:

  • asmeniui su sunkia negalia – 2040,00 Eur.
  • darbingo amžiaus neįgaliam ir senyvo amžiaus asmeniui 1100,00 Eur.

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T1-433 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. spendimo Nr. T1-261 „Dėl Telšių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas ir lėšų pervedimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-87 „Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo“.

Telšių rajono senelių globos namuose

 

Trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį:

  • asmeniui su sunkia negalia – 1900,00 Eur.
  • darbingo amžiaus neįgaliam ir senyvo amžiaus asmeniui 1200,00 Eur.

(atsisiųsti dokumentą Mokėjimo už trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugas tvarka (.pdf))

Telšių rajono senelių globos namų struktūriniuose padaliniuose

 

Dienos socialinės globos centre paslaugos teikiamos nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę, atsižvelgiant į asmens poreikius. Mokėjimo dydis už suteiktas paslaugas apskaičiuojamas individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas ir faktinę teikiamos paslaugos trukmę.

 

Dienos socialinės globos centre kaina vienam asmeniui per mėnesį:

  • asmeniui su sunkia negalia – 2040,00 Eur.
  • darbingo amžiaus neįgaliam ir senyvo amžiaus asmeniui 1100,00 Eur.

 

Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose mokėjimo dydis už paslaugas nustatomas individualiai bei atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas.

▪  Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose, gyventojui pageidaujant, už papildomą mokestį teikiamos papildomos paslaugos, pagal patvirtintus savivaldybės tarybos įkainius (atsisiųsti

Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose, gyventojui pageidaujant, už papildomą mokestį teikiamos papildomos paslaugos (atsisiųsti dokumentą Papildomų paslaugų įkainių sąrašas (.pdf))

▪  Gedrimų savarankiško gyvenimo namų gyventojai asmens higienos priemones ir maistą įsigyja iš savo turimų pajamų.

▪ Gedrimų savarankiško gyvenimo namų gyventojas už praėjusio mėnesio suteiktas komunalines ir papildomas paslaugas sumoka pagal pateiktą sąskaitą faktūrą iki einamojo mėnesio 25 dienos į nurodytą sąskaitą banke.

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T1-433 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. spendimo Nr. T1-261 „Dėl Telšių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas ir lėšų pervedimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-87 „Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo“.

 

Skip to content