Menu Close

Korupcijos prevencija

2024 m. Dėl Telšių rajono senelių globos namų pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašo patvirtinimo
2023 m. Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita
2022 m. Telšių rajono senelių globos namų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita
2021 m. Dovanų gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas ir reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo vertinimo registravimo saugojimo ir eksponavimo Telšių rajono senelių globos namuose tvarkos aprašas
2021 m. Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita
2021 m. Korupcijos prevencijos ataskaita
Telšių rajono senelių globos namų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas
Telšių rajono senelių globos namų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo komisija
Telšių rajono senelių globos namų korupcijos prevencijos programa
Telšių rajono senelių globos namų korupcijos prevencijos komisijos darbo reglamentas

Kam ir kaip pranešti apie korupciją?

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju, neabejokite ir paneškite apie tai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti patvirtintos formos pranešimą.

Pranešimą apie pažeidimą galite pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai Kompetentingam subjektui – Daliai Jakumavičienei;
  • atsiųsti informaciją įstaigos elektroninio pašto adresu infosn@telsiusn.lt
  • atsiųsti informaciją paštu adresu: Rambyno g. 24, Telšiai (Siunčiant informacija apie pažeidimą paštu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“);
  • Taip pat visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt

Informacijos apie pažeidimus Telšių rajono senelių globos namuose teikimo tvarkos aprašas

Asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), gali kreiptis į prokuratūrą dėl pranešėjo statuso suteikimo. Daugiau informacijos apie Pranešėjų apsaugos įstatymą, jo įgyvendinimą ir pranešėjo statusą rasite čia.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

 

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą paskirtas kompetentingas subjektas

Telšių rajono senelių globos namų administratorė sekretorė Dalia Jakumavičienė

Tel. (8 444) 75299

El. paštas infosn@telsiusn.lt

Skip to content