Menu Close

Apie mus

Telšių rajono senelių globos namai (toliau – Senelių namai) įsteigti Telšių rajono Valdytojo 1992 m. gruodžio 17 d. potvarkiu Nr. 768. Senelių  namai duris atvėrė 1993 m. lapkričio mėn., adresu Rambyno g. 24, Telšių mieste, rekonstravus buvusio vaikų lopšelio – darželio patalpas ir pritaikius socialinės globos įstaigos veiklai.

Senelių namai yra socialinės globos įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, gyventojų asmeninių ir teisės aktų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.

Šiuose jaukiuose 60 vietų Senelių namuose teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga stacionari socialinė globa bei slauga ir dėl fizinės negalios ar senatvės negali gyventi savarankiškai.

2008 m. siekiant pagerinti Senelių namų gyventojų gyvenimo ir darbuotojų darbo sąlygas, naujai atlikta pastato rekonstrukcija: apšiltintos pastato išorinės sienos, mediniai langai pakeisti naujais plastikiniais, pakeistos lauko durys, apšiltinta pastato pastogė ir rūsio lubos. Teritorija ir patalpos pritaikytos asmenims, turintiems fizinę negalią, įrengti liftai, pandusai. Kiekviename kambaryje įrengta personalo iškvietimo sistema.

2013 m. įgyvendinus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą, įsteigti du nauji Senelių namų struktūriniai padaliniai: Gedrimų savarankiško gyvenimo namai (40 vietų) ir Dienos socialinės globos centras (20 vietų), adresu Brėvikių g. 2, Gedrimų km., Gadūnavo sen., Telšių raj.

Savarankiško gyvenimo namai skirti asmenims, kurie dėl tam tikrų priežasčių negali gyventi savo namuose, bet yra iš dalies savarankiški ir gali pasirūpinti savo buitimi, dalyvauti visuomenės gyvenime, išreikšti save įvairiose užimtumo veiklose. Šiems asmenims apgyvendinti yra skirta 22 kambariai su virtuvėlėmis ir sanitariniais mazgais bei dušais.

Dienos socialinės globos centre teikiama visuma paslaugų, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūros pagalba darbo dienomis dienos metu.

2023 m. įgyvendinus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis projektą, įsteigtas Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys Dienos centras adresu Rambyno g. 24, Telšiai.

Senelių namų veiklos tikslas – racionaliai naudojant turimus finansinius išteklius, teikti kokybiškas ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes, užtikrinant visavertę gyvenimo kokybę, saugant ir ginant gyventojų teises bei interesus ir skatinant juos integruotis į visuomenę.

Senelių namų misija – teikti kokybiškas, kompleksines socialinės globos ir priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų nesavarankiškumo lygį, poreikius ir galimybes.

Senelių namų vizija – būti modernia įstaiga, teikiančia kvalifikuotas, kokybiškas socialinės globos paslaugas Telšių rajono gyventojams.

Senelių namų veiklos pagrindinis uždavinys – tenkinti gyventojų buitinius, maitinimo, asmens higienos, socialinius, asmens sveikatos priežiūros, užimtumo, kultūrinius ir dvasinius poreikius, sudaryti tinkamas savarankiškų įgūdžių palaikymo, grąžinimo ir ugdymo, adaptacijos ir socialinės reabilitacijos galimybes, saugoti ir ginti jų teises.

Įstaigoje dirba kvalifikuoti specialistai: bendrosios praktikos slaugytojai ir jų padėjėjai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, kineziterapeutas ir masažuotojas, užimtumo specialistai, kurie padeda gyventojui integruotis į naują socialinę aplinką, stengiasi sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas. Siekiant kuo didesnio asmens savarankiškumo, atsižvelgiant į ligą ir negalią, išsiaiškina jo poreikius ir suranda būdus jiems patenkinti.

.

Skip to content