Menu Close

Priėmimo tvarka

Norintys apsigyventi Telšių rajono senelių globos namuose turi kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrių arba į gyvenamosios vietos seniūniją. Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui gali kreiptis ir kitas asmuo t.y. rūpintojas, globėjas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats, pageidaujantis, kad jam būtų skirta trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa.


Svarbiausi reikalavimai:

  • Trumpalaikė / ilgalaikė socialinė globa skiriama tik Telšių rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.
  • Asmuo turi atitikti vieną iš žemiau patektų sąlygų:
    • yra pensinio amžiaus ir nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
    • yra pensinio amžiaus ir nustatytas fizinis arba socialinis nesavarankiškumas;
    • yra suaugęs asmuo su negalia, kuriam nustatytas 35 ar mažiau procentų darbingumas ir fizinis / socialinis nesavarankiškumas.
  • Trumpalaikė / ilgalaikė socialinė globa neteikiama asmenims, sergantiems aktyviąja tuberkulioze ir kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei agresyvaus elgesio asmenims, keliantiems pavojų sau ir aplinkiniams.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus adresas: Džiugo g. 6, Telšiai, tel. 8 612 28740; 8 444 60330

Skip to content