Menu Close

Veiklos sritys

1. Ilgalaikė socialinė globa — visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama nuolatinė specialistų pagalba, apimanti gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymą ir (ar) savarankiškumo ugdymą. Ilgalaikės socialinės globos teikimo trukmė – daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.

2. Trumpalaikė socialinė globa — visuma paslaugų, kuriomis asmeniui visomis savaitės dienomis arba paromis teikiama nuolatinė specialistų pagalba, apimanti gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymą ir (ar) savarankiškumo ugdymą. Trumpalaikės socialinės globos teikimo trukmė – daugiau kaip 10 val. per parą iki 6 mėn. per kalendorinius metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai institucijoje.

3. Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui dienos metu teikiama nuolatinė specialistų pagalba, apimanti gyvybiškai svarbių funkcijų palaikymą ir (ar) savarankiškumo ugdymą.  Dienos socialinės globos teikimo trukmė – nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę. Paslaugos teikiamos Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje Dienos centre (Rambyno g. 24, Telšiai).

4. Laikino atokvėpio paslauga – tai pagalba suteikiant galimybę pailsėti asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-iai) asmenį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – iki 720 val. per metus. Paslaugos teikiamos Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje Dienos centre (Rambyno g. 24, Telšiai).

Skip to content