Menu Close

Veiklos sritys

1. Ilgalaikė socialinė priežiūra ir globa — visuma paslaugų, kuriomis asmeniui Senelių namuose teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Teikimo trukmė – neterminuota.


2. Trumpalaikė socialinė globa
— visuma paslaugų, kuriomis asmeniui Senelių namuose teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių  (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra − „atokvėpio“ paslaugos. Trumpalaikės socialinės globos teikimo trukmė – iki 6 mėnesių per metus.


3. Dienos socialinė globa
– visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Teikimo trukmė – nuo 3 val. iki 8 val. per dieną 5 dienas per savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio). Paslaugos teikiamos Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje – Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose (Brėvikių g. 2, Gedrimų k., Gadūnavo sen., Telšių r.).


4. Savarankiško gyvenimo namai
– socialinės priežiūros paslaugos teikiamos asmeniui, kuriam nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą. Paslaugos teikiamos Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje – Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose (Brėvikių g. 2, Gedrimų k., Gadūnavo sen., Telšių r.).

Skip to content