Menu Close

Savanorystė

TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMAI ATVIRI SAVANORYSTEI

Savanoriška veikla – savanorio neatlygintinai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir Telšių rajono senelių globos namų pasirašomoje dvišalėje savanoriškos veiklos sutartyje.

Savanoriauti gali visi asmenys nuo 14 m., kaip tai numatoma LRS savanoriškos veiklos įstatyme. Telšių rajono senelių globos namai numato savanorių poreikį bei atitinkamą profilį, o susitikus gyvai su savanoriu derina abiejų pusių lūkesčius: užduotis, funkcijas, veiklų apimtis, tvarkaraštį.


SAVANORYSTĖS NAUDA

Pagrindinis ir išskirtinis savanoriško darbo bruožas – savanoriai negauna piniginio atlygio. Jiems atlyginama kitaip – savanoriai už savo darbą gauna emocinį pasitenkinimą, savirealizaciją, dalyvavimą bendraminčių grupėje, mokymosi procesą, darbinę patirtį, naujus socialinius ir profesinius įgūdžius, supratimą, palaikymą ir t.t. Tai taip pat yra atlygis, tik išreikštas ne pinigine forma. Savanoriškoje veikloje lyg ir savaime suprantamu dalyku yra tai, kad savanorystės tikslas – kažką kitiems suteikti arba duoti: laiką, gebėjimus, žinias, artimą ryšį ir pan..

Didžiausia savanorystės Telšių rajono senelių globos namuose abipusė dovana – ką savanoris duoda ir tai ką savanoris gauna.

Skip to content