Menu Close

Administracija

Administracijos kontaktiniai duomenys

Direktorė
Ernesta Jokšienė
Telefonai: (8 444) 47723 , Mob (8 651 26236)
El. paštai ernesta.joksiene@telsiusn.lt
direktore@telsiusn.lt


Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Sandra
Telefonas (8444) 75299
El. paštas: pavaduotojasocdarbui@telsiusn.lt


Direktoriaus pavaduotoja bendriems ir ūkio reikalams
Ingrida
Telefonas (8 444) 75299
El. paštas: ingrida@telsiusn.lt


Administratorė sekretorė
Dalia
Telefonas (8 444) 75299
El. paštas: sekretore@telsiusn.lt


Vyr. slaugytoja
Rita
Telefonas (8 444) 75299
El. paštai: slaugytoja@telsiusn.lt

Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys

Dienos centras


Vyr. socialinė darbuotoja
Virginija
El. paštas: vyr.socialinisdarbuotojas@telsiusn.lt
Tel. 8 444 43717
Rambyno g. 24, Telšiai


Skip to content