Menu Close

Mokėjimo dydis

Telšių rajono senelių globos namuose

Trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį:

  • asmeniui su sunkia negalia – 1900,00 Eur.
  • darbingo amžiaus neįgaliam ir senyvo amžiaus asmeniui 1200,00 Eur.

(atsisiųsti dokumentą Mokėjimo už trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugas tvarka (.pdf))

Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje

Dienos socialinės globos centre paslaugos teikiamos nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę, atsižvelgiant į asmens poreikius. Mokėjimo dydis už suteiktas paslaugas apskaičiuojamas individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas ir faktinę teikiamos paslaugos trukmę.

Dienos socialinės globos centre kaina vienam asmeniui per mėnesį:

  • asmeniui su sunkia negalia – 2040,00 Eur.
  • darbingo amžiaus neįgaliam ir senyvo amžiaus asmeniui 1100,00 Eur.

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T1-433 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. spendimo Nr. T1-261 „Dėl Telšių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas ir lėšų pervedimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T1-87 „Dėl socialinių paslaugų kainų Telšių rajono savivaldybėje nustatymo“.

Skip to content