Menu Close

Reikalingi dokumentai

Apgyvendinamas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. galiojantį siuntimą į Telšių rajono senelių globos namus;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (senatvės pensininko pažymėjimą ar kt.);
 4. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turi nustatytus specialiuosius poreikius arba darbingumo lygį);
 5. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojo išvada apie asmens sveikatos būklę, nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, bei kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais;
 6. teismo nutarties kopiją dėl asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir sprendimo kopiją dėl globėjo paskyrimo (jei nustatyta);
 7. įgaliojimo kopiją atstovauti asmeniui (jei apgyvendinamas asmuo tokį atstovą turi).

 

 

Apgyvendinamas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. galiojantį siuntimą į Telšių rajono senelių globos namus;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (senatvės pensininko pažymėjimą ar kt.);
 4. specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turi nustatytus specialiuosius poreikius arba darbingumo lygį);
 5. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojo išvada apie asmens sveikatos būklę, nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, bei kitus būtinus dokumentus, kurių pateikimas reglamentuotas atskirais teisės aktais;
 6. teismo nutarties kopiją dėl asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir sprendimo kopiją dėl globėjo paskyrimo (jei nustatyta);
 7. įgaliojimo kopiją atstovauti asmeniui (jei apgyvendinamas asmuo tokį atstovą turi).
Skip to content