Rambyno g. 24
LT-87115, Telšiai

+370 444 75299
sekretore@telsiusn.lt

I - V 8.00 - 17.00
VI - VII nedirbame

Darbo užmokestis

Telšių r. senelių globos namai , 180707024
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖTINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 15 d.
Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas 2020 m. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
1 Direktorė 2303,46
2 Dietistas 1026,71
3 Kineziterapeutė 306,138
4 Masažuotoja 982,51
5 Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkai 712,09
6 Sekretorė 1116,51
7 Slaugytoja 1164,85
8 Slaugytojo padėjėja 1007,96
9 Soc.darbuot. padėjėjas 1223,67
10 Socialinis darbuotojas 1371,42
11 Struktūrinio padalinio vadovas 1767,86
12 Užimtumo specialistas 836,22
13 Vairuotojas 1012,50
14 Valytoja 696,23
15 Virėja 874,64
16 Virtuvės darbininkė 751,02
17 Vyr. slaugytoja 1568,35
18 Vyr. socialinė darbuotoja 1499,94
19 vyr.specialistas 1246,05
20 Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui 1961,92
21 Kiemsargis 604,18
22 Kūrikas 842,15
Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne 1 dirbančiajam.

 

Telšių r. senelių globos namai , 180707024
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 15 d.
Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas 2020 m IV ketvirtis  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
1 Direktorė 2861,84
2 Dietistas 1392,77
3 Kineziterapeutė 0,0
4 Masažuotoja 1298,04
5 Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkai 914,05
6 Sekretorė 1381,02
7 Slaugytoja 1378,58
8 Slaugytojo padėjėja 1392,64
9 Soc.darbuot. padėjėjas 1499,00
10 Socialinis darbuotojas 1764,32
11 Struktūrinio padalinio vadovas 2137,97
12 Užimtumo specialistas 766,33
13 Vairuotojas 1264,93
14 Valytoja 916,90
15 Virėja 1235,89
16 Virtuvės darbininkė 995,63
17 Vyr. slaugytoja 1765,53
18 Vyr. socialinė darbuotoja 1944,03
19 vyr.specialistas 1360,93
20 Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui 2145,52
21 Kūrikas 734,23
Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne 1 dirbančiajam.

Naujausi komentarai