Rambyno g. 24
LT-87115, Telšiai

+370 444 75299
sekretore@telsiusn.lt

I - V 8.00 - 17.00
VI - VII nedirbame

Darbo užmokestis

Telšių r. senelių globos namai , 180707024
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. balandžio 14 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2021 m. 1 ketvirtis
1 Administratorė sekretorė 1063,07
2 Dietistas 1032,41
3 Direktorė 2272,25
4 Direktorės pavaduotoja bendriems iir ūkio reikalams 1127,29
5 Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui 1589,29
6 Kineziterapeutė 0,00
7 Kūrikas 937,69
8 Masažuotoja 972,04
9 Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas 639,49
10 Slaugytoja 1099,99
11 Slaugytojo padėjėja 1108,47
12 Soc.darbuot. padėjėjas 1145,42
13 Socialinis darbuotojas 1347,51
14 Struktūrinio padalinio vadovas 1720,36
15 Užimtumo specialistas 1064,66
16 Vairuotojas 1082,56
17 Valytoja 661,14
18 Virėja 873,89
19 Virtuvės darbininkė 656,34
20 Vyr. slaugytoja 1484,46
21 Vyr. socialinė darbuotoja 1590,54
Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne 1 dirbančiajam.

Naujausi komentarai

    Skip to content