Rambyno g. 24
LT-87115, Telšiai

+370 444 75299
sekretore@telsiusn.lt

I - V 8.00 - 17.00
VI - VII nedirbame

Darbo užmokestis

Telšių r. senelių globos namai , 180707024
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. sausio 8 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2019 m. 4 ketvirtis 2019 m.
1 Dietistas 973,33 891,47
2 Direktorė 2838,44 2131,50
3 Direktorės pavaduotoja 1932,01 1655,16
4 Kiemsargis 674,66 569,84
5 Kineziterapeutė 324,44 374,21
6 Kūrikas 827,78 791,55
7 Masažuotoja 1053,81 923,82
8 Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas 785,94 613,41
9 Sekretorė 1119,18 943,11
10 Slaugytoja 1048,00 937,26
11 Slaugytojo padėjėja 971,04 782,19
12 Soc.darbuot. padėjėjas 1127,58 916,33
13 Socialinis darbuotojas 884,79 801,05
14 Struktūrinio padalinio vadovas 1619,42 1409,28
15 Užimtumo specialistas 509,20 804,07
16 Ūkio dalies vedėja 1030,47
17 Vairuotojas 881,57 773,38
18 Valytoja 679,25 610,66
19 Virėja 877,63 751,96
20 Virtuvės darbininkė 728,64 615,51
21 Vyr. slaugytoja 1462,57 1221,52
22 Vyr. socialinė darbuotoja 1281,54 1115,90
23 Vyr.specialistas 1184,83 977,90
Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne 1 dirbančiajam.