Rambyno g. 24
LT-87115, Telšiai

+370 444 75299
sekretore@telsiusn.lt

I - V 8.00 - 17.00
VI - VII nedirbame

Darbo užmokestis

Telšių r. senelių globos namai , 180707024
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. balandžio 14 d.                                 2020 m. 1 ketvirtis
Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
1 Dietistas 913,66
2 Direktorės pavaduotoja 2275,02
3 Kiemsargis 587,46
4 Kineziterapeutė 884,19
5 Kūrikas 905,43
6 Masažuotoja 944,98
7 pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas 609,90
8 Sekretorė 1032,90
9 Slaugytoja 787,15
10 Slaugytojo padėjėja 546,01
11 Soc.darbuot. padėjėjas 1051,53
12 Socialinis darbuotojas 1213,31
13 Struktūrinio padalinio vadovas 1448,30
14 Užimtumo specialistas 954,93
15 Vairuotojas 912,96
16 Valytoja 608,66
17 Virėja 807,22
18 Virtuvės darbininkė 652,61
19 Vyr. slaugytoja 1225,50
20 Vyr. socialinė darbuotoja 1229,21
21 vyr.specialistas 964,76
Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne 1 dirbančiajam.