Rambyno g. 24
LT-87115, Telšiai

+370 444 75299
sekretore@telsiusn.lt

I - V 8.00 - 17.00
VI - VII nedirbame

Darbo užmokestis

Telšių r. senelių globos namai , 180707024
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. liepos 10 d.
Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
1 Direktorė 2129,01
2 Dietistas 949,04
3 Direktorės pavaduotoja 2129,01
4 Kiemsargis 637,60
5 Kineziterapeutė 894,19
6 Kūrikas 950,67
7 Masažuotoja 941,66
8 pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas 648,79
9 Sekretorė 1048,19
10 Slaugytoja 1325,60
11 Slaugytojo padėjėja 1049,22
12 Soc.darbuot. padėjėjas 1359,37
13 Socialinis darbuotojas 1470,84
14 Struktūrinio padalinio vadovas 1845,42
15 Užimtumo specialistas 994,10
16 Vairuotojas 907,77
17 Valytoja 671,37
18 Virėja 754,70
19 Virtuvės darbininkė 780,80
20 Vyr. slaugytoja 1940,06
21 Vyr. socialinė darbuotoja 1619,24
22 vyr.specialistas 1021,24
Vidurkiai skaičiuojami 1 pilnam etatui, o ne 1 dirbančiajam.

Naujausi komentarai